Sentmenat

Servei d’Informació Juvenil al municipi
Espai Jove La Tèxtil
Nau de Can Valls
smnt.espaijove@sentmenat.cat 
93 715 30 30 
De dimarts a dijous: de 17h a 20h
Divendres i dissabte: de 17h a 21h

Xarxes Socials
www.instagram.com/espaijovesentmenat
www.facebook.com/JovesSentmenat


Altres poblacions