Castellbisbal

Servei d’Informació Juvenil al municipi
Adreça: Avinguda Pau Casals, 16
joventut@castellbisbal.cat
pij.castellbisbal@gmail.com

Telèfon: 93 772 11 17
Dilluns a divendres: de 17h a 20h

Xarxes Socials
www.instagram.com/pij.castellbisbal
WhatsApp: 635 278 459


Altres poblacions