Rubí

Servei d’Informació Juvenil al municipi
Espai Jove Torre Bassas
Carrer Sabadell,18
rubijove@rubijove.cat
93 699 16 63
Dilluns a divendres: de 17h a 21h

Assessories
Educació, Treball i Salut

Xarxes Socials
www.instagram.com/rubijove
www.facebook.com/rubijovetorrebassas
www.twitter.com/rubi_jove
WhatsApp: 630 76 63 79


Altres poblacions