AJUT AL LLOGUER PER A PERSONES JOVES FINS A 36 ANYS

Nova convocatòria d’ajuts de lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves, que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos.
L’inici del termini per presentar les sol·licituds és del 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

AJUT DE LLOGUER PER A JOVES

NOU AJUT DE LLOGUER PER A JOVES (BONO JOVEN)

Què sabem fins ara dels nous ajuts de lloguer per a joves?
El Consell de Ministres ha aprovat una convocatòria d’ajuts al lloguer per afavorir l’emancipació del jovent, l’anomenat “Bono Joven”. La convocatòria encara no s’ha publicat i per tant encara no es pot sol·licitar l’ajut. En aquesta informació podeu trobar els detalls que es coneixen fins ara i que s’aniran actualitzant.
A la imatge podeu consultar els requisits i les característiques de l’ajut.
En el moment que es publiqui més informació l’actualitzarem en aquest espai i a les nostres xarxes socials.

NOU AJUT DE LLOGUER PER A JOVES (BONO JOVEN)

HABITATGE COOPERATIU: Sostre cívic

Saps què és Sostre Cívic? És una associació sense ànim de lucrre que promou un model alternatiu d’accés a l’habitatge cooperatiu . Fes-hi un cop d’ull!

Habitatge cooperatiu: sostre cívic

GUIA JOVES I HABITATGE: mesures urgents en habitatge per la COVID-19

Arran de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia de la COVID-19 s’han aprovat unes mesures per atendre les dificultats que pugueu tenir (també per a la ciutadania en general) en el manteniment i el pagament de l’habitatge derivades d’aquesta situació, a través d’un Decret Llei.
Aquestes mesures van adreçades a les persones i famílies que viviu en un habitatge de propietat i que teniu una hipoteca, i també a aquelles que viviu en un habitatge de lloguer.
En aquest document hi trobareu algunes preguntes i respostes que us poden ajudar a beneficiar-vos d’aquestes mesures.


Guia Joves i Habitatge: mesures urgents en habitatge per la Covid 19

MODELS ALTERNATIUS D’ACCÉS I TINENÇA DE L’HABITATGE

Masoveria urbana
Dret de superfície
Cessió d’ús (cooperatives en cessió d’ús)
Copropietat: propietat compartida i propietat temporal
Cooperatives de lloguer


Models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge

ALLOTJAMENT PER A ESTUDIANTS

Si els estudis t’obliguen a viure lluny durant una temporada i no t’interessa llogar ni compartir pis, pots instal·lar-te en una residència o en un col·legi major, o conviure amb una persona gran i oferir-li companyia a canvi d’allotjament. Les universitats també t’ofereixen serveis per trobar l’allotjament que més s’adapti a les teves necessitats. Esbrina si aquestes opcions d’allotjament per a estudiants són les que et convenen.

Allotjament per a estudiants

HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL

Els Habitatges de Protecció Oficial són habitatges amb unes determinades característiques i un preu fixat per l’Administració que s’adjudiquen a les persones que hi viuran mitjançant un concurs o sota la supervisió d’ens públics. Els habitatges poden ser d’obra nova o habitatges lliures, de propietat de persones o d’un ens públic o privat, i han d’adherir-se a un règim de preus concret a l’hora de vendre’ls o llogar-los. Aquest règim es defineix per les característiques dels habitatges i el grup de població a què es dirigeixen, i ha de ser ratificat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La qualificació de protecció oficial es pot donar a tots els habitatges d’una edificació o a habitatges individuals. Per tant, podem trobar edificis en què uns habitatges siguin de protecció oficial i d’altres no.

Habitatge de Protecció Oficial

COMPARTIR

Compartir pis amb companys o bé llogar una habitació són de les formes més assequibles de viure pel teu compte quan ja hagis decidit emancipar-te.
Hi ha diverses fórmules per a compartir pis:
El lloguer parcial consisteix a llogar una part d’un habitatge que és propietat d’una altra persona, amb la qual conviuràs.
En canvi, el sotsarrendament és el fet de llogar una part de l’habitatge que algú ha llogat prèviament tot sencer.
Abans de decidir-se per un lloguer parcial o un sotsarrendament cal que els qui comparteixin pis aclareixin ben bé quin espai de l’habitatge és destinat a l’ús particular de cadascú, quins són els espais comuns, amb quines condicions els utilitzaran i com es repartiran les despeses. Sovint, els pactes per a compartir pis s’estableixen de paraula, però cal anar-hi amb compte perquè, en cas de conflicte, si no hi ha res escrit es pot crear una situació d’indefensió.

El contracte del lloguer parcial i de sotsarrendament, Guia per a joves que volen compartir pis, Borsa d’Habitatge per compartir

LLOGUER

Cercar un pis de lloguer
El contracte de lloguer
Ajuts per al pagament de l’habitatge
Xarxa de Mediació

Lloguer

Assessoria d’habitatge per a joves

Tens dubtes sobre si pots ajornar els pagaments del teu lloguer? Vols conèixer les opcions per demanar microcrèdits bancaris? Coneixes els ajuts que pots sol·licitar? Necessites saber si pots continuar residint a l’habitatge malgrat hi hagués una extinció del contracte de lloguer o un judici de desnonament?
Des de l’Assessoria d’habitatge per a joves personal expert respondrà les consultes que tinguis en relació a l’habitatge.
No ho dubtis i pregunta’ns!

Assessoria d’habitatge per a joves

AJUTS PER AL PAGAMENT DE L’HABITATGE

Prestacions per al pagament del lloguer per a col·lectius específics
Prestacions econòmiques d’especial urgència per a l’habitatge
Subvencions per al pagament del lloguer

Ajuts per al pagament de l’habitatge

OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL VALLÈS OCCIDENTAL

L’Oficina Comarcal d’Habitatge és un servei públic que ofereix el Consell Comarcal del Vallès Occidental als habitants i municipis de la comarca que no disposen dels seus serveis propis d’habitatge. L’Oficina ofereix informació i assessorament general en matèria d’habitatge, tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. També gestiona sol·licituds de cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat. L’Oficina Comarcal d’Habitatge va néixer el 2008 gràcies a un acord entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Generalitat de Catalunya.

Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Occidental