REGISTRE OFICIAL DE PROFESSIONALS DE L’EDUCACIÓ EN EL LLEURE DE CATALUNYA

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.


Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

VOLUNTARIAT

Ésser voluntari o voluntària implica dedicar una part del temps lliure a fer gratuïtament una acció al servei de la comunitat. Aquesta activitat es concreta dins una entitat o associació i es porta a terme per voluntat pròpia amb l’objectiu de contribuir a la transformació de la societat.
– Vols ser voluntari o voluntària?
– Quines activitats pots fer?
– Propostes de voluntariat
– Drets i deures dels voluntaris
– Formació del voluntariat


Voluntariat

ASSOCIACIONISME JUVENIL

– Vols crear una entitat juvenil?
– Vols conèixer les entitats juvenils que hi ha a Catalunya i implicar-te en la tasca d’alguna?
– Inscripció al cens d’entitats de la Direcció General de Joventut


Associacionisme juvenil

MESURES PER A LES ACTIVITATS EN SERVEIS I EQUIPAMENTS JUVENILS EN EL CONTEXT COVID-19

En el context actual d’emergència sanitària, econòmica i social, la tasca que es realitza des dels equipaments i serveis juvenils és molt important, ja que, des de la proximitat, s’ofereixen respostes a les diverses necessitats dels i les joves, un dels col·lectius més afectats per aquesta crisi.
L’activitat en serveis i equipaments juvenils cal fer-la garantint unes mesures de seguretat adequades tant pels usuaris, com pels professionals que hi treballen.
Per això, en aquest document hi ha un recull de les normatives sobre les mesures de protecció i organització associades a la situació de pandèmia generalitzada per la COVID-19 i un llistat de preguntes que els ens locals del territori han fet arribar a Joventut sobre com adaptar la tasca que es realitza en aquests serveis i equipaments.


Mesures per a les activitats en serveis i equipaments juvenils en el context COVID-19

CRITERIS DE REPRESA DEL LLEURE EDUCATIU DURANT EL CURS ESCOLAR 2020-21

L’actual situació de pandèmia ens obliga a adoptar una sèrie de mesures excepcionals per garantir que les activitats de lleure continuïn sent segures més enllà de l’estiu, per la qual cosa la Direcció General de Joventut estableix en un document les pautes que han de permetre aconseguir-ho. En qualsevol cas, les mesures de prevenció establertes s’aniran adaptant a les resolucions, instruccions i criteris que acordin les autoritats en relació amb la situació epidemiològica territorial.


CRITERIS A APLICAR per prevenir la pandèmia per COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’educació en el lleure Curs 2020/2021

ESTIU AMB LLEURE

Consells per a les famílies
Protocols, guies i models: prevenció i seguretat
Recursos i materials pedagògics


Estiu amb lleure