S’inicien dos nous processos selectius al Consell Comarcal: Tècnica/a de Medi Ambient i Treballador/a Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials

Aquest dijous 4 d’abril s’obre el període de presentació d’instàncies per a dos processos selectius al Consell Comarcal: Tècnica/a de Medi Ambient  i Treballador/a Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. El termini per a presentar-se s’acaba el 23 d’abril (inclòs).

Ja s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, les bases que regeixen el procés selectiu d’un/a Tècnic/a de Medi Ambient especialitzat en residus municipals en execució d’un programa de caràcter temporal (A2) i creació de borsa de treball de Tècnic/a de Medi Ambient per cobrir necessitats de caràcter temporal del Consell Comarcal del Vallés Occidental i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental. Podeu trobar aquí la informació. També s’han publicat les bases que regeixen el procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de perfil professional de Treballador/a Social de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (A2) personal funcionari per cobrir necessitats actuals, futures urgents i sobrevingudes, així com a possibles vacants temporals i substitucions que es puguis produir en el Consell Comarcal del Vallès Occidental. Podeu trobar aquí la informació.
Tornar
Data:
Ubicació:
< tornar a agenda