Nova instal·lació juvenil a la comarca: Alberg de joventut LA RESI DEL VALLÈS de Cerdanyola del Vallès

Amb aquest nou alberg de joventut, ja són 7 les instal·lacions juvenils que hi ha el Vallès Occidental: 1 casa de colònies i 6 albergs de joventut. El Servei Comarcal de Joventut exerceix per delegació diverses facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils que són competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són: la verificació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat inspectora i l’activitat sancionadora.
< tornar a noticies