PROCÉS SELECTIU AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Oberts els processos selectius del Consell Comarcal per a les borses de treball de tècnic/a dinamitzador/a de competències transversals i d’Indústria i Empresa.
Data: Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de maig al 8 de juny de 2022
Font: https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/oberts-els-processos-selectius-del-consell-comarcal-per-a-les-borses-de-treball-de-tecnic-a-dinamitzador-a-de-competencies-transversals-i-dindustria-i-empresa/
< tornar a noticies