COMMEMORACIÓ DEL DIA DE L’ORGULL LGBTI+

El 28 de juny és el Dia de l’Orgull i la data senyalada per donar suport a unA part de la societat a la qual, durant molt de temps, se li ha negat drets i llibertats
Font: https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-es-suma-un-any-mes-a-la-commemoracio-del-dia-de-lorgull-lgbti/
< tornar a noticies