El Consell Comarcal ofereix formacions sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i prevenció de l’LGBTI-fòbia al personal tècnic dels municipis de menys de 20.000 habitants

Des del SAI (Servei d’Atenció Integral) LGBTI+ Comarcal s’ofereixen formacions gratuïtes sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere i prevenció de l’LGBTI-fòbia als ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) de la comarca en el marc d’actuació del Pla Comarcal per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere al Vallès Occidental amb l’objectiu de formar i sensibilitzar els professionals de les administracions públiques catalanes.

Les sessions estan dirigides al personal tècnic i s’hi treballa el contingut següent: – Perspectiva de la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere. – LGBTI-fòbia i Deure d’intervenció del personal de les administracions públiques de Catalunya (en compliment de la Llei 11/2014). – Estratègia per incorporar la documentació inclusiva en els documents administratius. Fins al moment, s’han realitzat sessions al Consell Comarcal i a quatre municipis de l’ABSS: Sentmenat, Viladecavalls, i els CAP de Matadepera i Palau-solità i Plegamans. En total, més de 100 persones que ja han rebut formació i sensibilització sobre la garantia dels drets LGBTI i la no-discriminació. Malauradament, les discriminacions per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere són una problemàtica social actual i les administracions públiques tenen un paper fonamental a l’hora d’incloure i visibilitzar les diversitats, incidint des dels ens locals en els valors de la igualtat i el respecte. Per a sol·licitar les formacions al vostre municipi contacteu amb el SAI Comarcal: a ccvoc.genere@ccvoc.cat.
Data:
Ubicació:
< tornar a agenda