El Consell Comarcal del Vallès Occidental realitza una enquesta consultiva per a joves sobre benestar emocional

L’objectiu és que un cop sigui detectada la seva situació i les  seves necessitats, es puguin dur a terme preses de decisions participatives prioritzant les actuacions basades en el que els joves manifesten. Per tant, té una funció preventiva i de promoció de la salut emocional i també permet la detecció precoç de problemàtiques. L’enquesta comprèn un rang d’edats d’entre els 12 i 30 anys pel que el perfil que se n’obtindrà serà de caràcter ampli.
Font: https://www.consellvallesoccidental.cat/noticies/el-consell-comarcal-del-valles-occidental-realitza-una-enquesta-consultiva-per-a-joves-sobre-benestar-emocional/
< tornar a noticies